Styrelsen

Styrelsen

Ulrika Hugemark
070 229 45 24

Per Mogren
070 262 22 89

Berit Hugemark
070 571 92 67

Max Hilding
+44 74 7869 2986

Oliver Hugemark
076 113 27 94

Vid generella frågor når du oss lättast på info@reliefcareuganda.se.