Nyhetsbrev 6

Hej!

 

Stort tack för era bidrag under november. Bidragen, som uppgick till nästan 7000 kr., har gått till julbonus till lärarna och en avslutningsfest innan juluppehållet.

 

Skolavslutningen firades med dans, sång och diverse uppvisningar. Barnen fick också njuta av kött och kyckling med ris, dricka, tårta och frukt. Detta skiljer sig stort från den mat som barnen vanligtvis äter.  

 

Lärarnas arbete sker nästan helt och hållet ideellt men de är ändå skolan trogen och genom deras arbete når många elever goda resultat och utvecklas som individer. Max, som varit i  Uganda i snart två månader, var med när lärarna fick sin bonus och de uttryckte en stark lättnad och glädje att kunna säkra sin försörjning flera månader framåt.

 

Max pratade med de elever som lämnar skolan nu och konstaterade att samtliga kommer att fortsätta sina studier. Detta är ett tecken på framgång då många ugandiska elever hoppar av efter grundskolan.

 

Beslut om hur många fler elever man ska ta emot nästa termin kommer att tas snart. Som nämnts tidigare har skolans goda arbete lett till att allt fler elever vill gå på skolan.

 

Tack vare er har vi kunnat bistå skolan med en mängd olika saker under 2018. Skolmaterial, mat, reparation av skolbyggnaden, ett bättre boende för de barn som bor på skolan, en ny spis m.m. Inför 2019 har vi med lärarna och vår ugandiska samarbetsorganisation beslutat följande insatser:

 

  • Hälsovård för elever och lärare
  • Skolmaterial
  • Lärarbonus
  • Skolbänkar och stolar
  • Renovering av skolans toaletter
  • Ett litet skolbibliotek

 

Vi känner att vårt arbete på St James Infant School i Kasanje uppmuntrar eleverna till att tycka att skolan är rolig och viktig. Det är också huvudmålet med vårt arbete så att eleverna genom utbildning skapar sig bättre förutsättningar för framtiden.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen