Nyhetsbrev 3

Kära vänner,

De medel som ni samlade ihop under maj månad har nu finansierat ett helt nytt cementgolv i vår skola. Barnen har härmed fått en mycket bättre skolmiljö då det tidigare jordgolvet var en allvarlig hälsofara. Stort tack för era bidrag!

I lördags hade vi ett möte med våra samarbetspartners i Uganda och diskuterade bland annat vad den kommande insamlingen i juli ska gå till. Ett beslut kommer att fattas senare i veckan varefter ni kommer få mer information.

Tillbaka i Uganda har nu årets andra termin nyss börjat. Sammanlagt 142 elever är nu registrerade vid vår skola vilket är en ökning med åtta elever sedan förra terminen. I augusti kommer de att genomföra nationella prov för alla elever utom de allra yngsta.

Nu har också vi lanserat vår hemsida. Ta gärna en titt på reliefcareuganda.se!

Hälsningar,
Styrelsen