Nyhetsbrev 2

Kära vänner,

Ulrika och Per, två av våra styrelsemedlemmar, har nyss kommit hem från Uganda där de bland annat spenderade tid på vår skola i Kasanje. De kunde konstatera att det som är mest brådskande är att gjuta ett golv i skolbyggnaden (ca 100 m²). I nuläget är det jordgolv. Barnen går ofta barfota och riskerar då att drabbas av en sandflugeparasit vilket leder till en smärtsam infektion.

Med era bidrag från mars månad har inköp gjorts av sand vilken transporterats till skolan. Nästa insamling, under maj, kommer att användas till inköp av cement. Detta beräknas kosta ca. 3000 SEK. Ytterligare information om det mailar vi ut i början av maj.

Många barn på skolan kommer från mycket fattiga förhållanden och många är föräldralösa. En del av de föräldralösa barnen bor på skolan, andra hos släktingar. Skolans personal kämpar för att ge barnen både utbildning, omvårdnad och minst ett mål mat om dagen. När man möter en sådan situation skulle man kunna drabbas av förtvivlan och ge upp.

Det gör man dock aldrig i Uganda. Här möts man alltid av en övertygelse och en beslutsamhet att man på något sätt kan, och måste, förändra sin egen situation och som utomstående inser man då att det finns hopp för Ugandas barn och unga. Barnen i Kasanje behöver en bra utbildning som ger dem möjligheten och kraften att lyckas i framtiden och det är det Relief Care Uganda Sverige ska hjälpa dem med. Viljan står de för själva.

Hälsningar,
Styrelsen