Nyhetsbrev 1

Kära vänner,

Vi vill tacka samtliga som under januari månad bidrog så generöst till vår insamling av finansiella medel för skolmaterial till den skola vi driver i Kasanje. Tack vare er så har nu eleverna på skolan tillräckliga resurser för hela kommande läsår.

Vi kommer nu att fortsätta vårt samarbete med våra eldsjälar på plats i form av projektplanering av kommande renoveringar av skolan. Vårt huvudfokus kommer att ligga på att ta fram förslag på hur vi kan förbättra elevernas studiemiljö genom bland annat nytt golv, nya skolbänkar och toaletter. Under mars månad kommer vi att informera om våra planer och samla in pengar för att kunna genomföra dem.

Som alltid får ni mycket gärna höra av er till oss per mejl eller telefon. Vi erbjuder volontärsmöjligheter och välkomnar alltid nya samarbeten.

Stort tack för ditt bidrag och engagemang!

Hälsningar,
Styrelsen